Blue Pac - ett system utvecklat av ETP

Blue Pac installeras på större lastbilar och driver påbyggnationen som i vanliga fall körs på lastbilens tomgångskörning.

Se våra case

Blue Pac - ett system utvecklat av ETP

Blue Pac installeras på större lastbilar och driver påbyggnationen som i vanliga fall körs på lastbilens tomgångskörning.

Se våra case

Arbeta emissionsfritt och energieffektivt med ePTO

Blue Pac är en Electric Power Take-Off (ePTO) som ersätter det traditionella kraftuttaget på lastbilen. En ePTO driver påbyggnationen
elektriskt vilket medför att man arbetar emissionsfritt och energieffektivt. Med Blue Pac kan man t.ex köra kran eller
komprimera sopor utan avgaser och buller från dieselmotorn. Här nedan kan du läsa mer om hur Blue Pac används från våra case.

Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk har utrustat en kranbil med Blue Pac och den har varit i drift sedan januari 2018.

Skåne

Läs om en förare som jobbar med elkran som drivs av Blue Pac i en stad i södra Sverige.